FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
Go to content

Ventetid

Aktiviter….mens vi venter …


Etablering af "Dialogtalerstolen" på Gedser Odde
Naturstyrelsen har den 19. marts 2012 på kommunens ansøgning meddelt dispensation fra relevante kystbeskyttelseslove for så vidt angår permanent placering af "Dialogtalerstolen" på Gedser Odde.
Dermed skulle billedhugger Jesper Neergaard kunne påbegynde sit arbejde med at fremstille denne flotte skulptur på ca. 2 mtr.
Denne dispensation blev den 12. april 2012 anket af Danmarks Naturfredningsforening, således at Natur- og Miljøklagenævnet nu har sagen og vil træffe en snarlig afgørelse. I april måned fik vi at vide, at ekspeditionstiden for den type sager lå på ca. 3 – 4 måneder.
Nu er der gået otte måneder, og til trods for en række henvendelser til nævnet har vi fortsat ikke fået besked om den endelige afgørelse. Vores tålmodighed stilles på en hård prøve. Vi er selvsagt fortsat meget optimistisk, også i lyset af nævnets positive afgørelser i tilsvarende ankesager det seneste halve år omkring udvidelsen af et transportcenter på Nordfalster (CargoSyd) og omkring etablering af nogle store stenfigurer (dodekalitten) på Lolland. Men så længe vi ikke har et entydig svar kan vi vel næppe påbegynde arbejdet.
Denne for os ubehagelige situation har selvsagt også en vis indvirkning på vore planer med hensyn til at placere skulpturen "Family of Man" på Sdr. Boulevard indenfor bygrænsen. Det er vores holdning, at "Dialogtalerstolen" bør være "på plads" inden vi kan fortsætte fase 2 af projektet.
Dette forhindrer os selvsagt ikke at vi er gået i gang med forberedelser til fondsansøgninger til finansiering af denne flotte, store skulptur.


Flytning af modellerne

Som nogle allerede har bemærket, har vi ultimo flyttet modellerne fra Toldcaféen på Stationsvejen til Scandlines ny Terminal (Gedser gl. stationsbygning). De har fået en flot placering ved glaspartiet mod syd. Efter at terminalen i fuld omfang er taget i brug vil alle landgangspassagerer komme forbi modellerne. Nogle vil afgjort stoppe op og tage et nærmere kig på Jesper Neergaards værker.
For at forbipasserende kan få relevant information om modellerne og de dertil hørende projekter har foreningen fået fremstillet en lille folder (kan downloades fra vedlagte pdf-fil under menupunktet brochure). Dertil har vi skrevet et lille indskudsblad, som på hhv. tysk og engelsk vil orientere udenlandske besøgende om projektet og hvordan de evt. vil kunne melde sig ind i foreningen.

Se billede af opstillingen i terminalen ved at klikke her.Generalforsamling

Afholdes på onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i Træfpunkt for Gedserindsatsen,    Skovgårdsstien 2 i 4874 Gedser. Indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmerne i overensstemmelse med vedtægterne.


Opdateret 23.3.19
Back to content