FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
Go to content

Funktion

Funktionen som Danmarks sydspids er markeret med en ca. 4 tons tung natursten.

Marinebygningen har siden begyndelsen af 1990'erne mere eller mindre stået tomt, og bærer tydeligt præg af forfald og hærværk. Som følge af stedets beliggenhed (Danmarks sydspids) besøges Gedser Odde af mange danske og udenlandske turister.

Mange ytrer deres skuffelse over at stedet f.eks. i forhold til Skagen og andre fremstående geografiske lokaliteter bærer præg af at være forsømt og at være relativ uattraktiv.

Hvordan kan vi "peppe" Sydspidsen op?  Ja ved at placere noget vedvarende kultur der,
bl. a. i form af en skulptur og en kunsttalerstol.  De påtænkte skulpturer skal være med til at understrege den specielle atmosfære som hersker på Danmarks og Skandinaviens sydspids.

Opdateret 23.3.19
Back to content